Teelt

De teelt begint in oktober op een gespecialiseerd opkweekbedrijf met het zaaien van de zaden in steenwolpotten. De zaden groeien in 6 weken tijd uit tot jonge planten van ongeveer 30 cm groot en worden dan uitgeleverd.

In november worden de teeltlocaties schoon- en klaargemaakt voor de nieuwe teelt. De jonge paprikaplanten kunnen vervolgens op de steenwolmatten worden gezet. De planten zullen opgroeien in een gesloten teeltsysteem, wat betekent dat er recirculatie en hergebruik van water en meststoffen is. Via druppelslangen worden de planten van de voedingsstoffen voorzien en het overtollige water wordt opgevangen en opgeslagen in drainsilo’s. Voordat hergebruik plaats kan vinden wordt het water ontsmet (ontdaan van ziektekiemen) door middel van de UV ontsmetter. Het drainwater wordt met regenwater (wat in het waterbassin is opgevangen) en voedingsstoffen gemengd en vervolgens weer aan de plant gegeven.

De planten groeien op bij een dagtemperatuur van 21 graden Celsius en in de nacht bij 18 graden Celsius. De kas wordt op temperatuur gehouden door de warmte afkomstig van de Aardwarmte bron van Nature’s Heat  en indien nodig door de WKK.

Na 2 weken op onze locatie, worden de planten op 3 takken getopt en aan een touw vastgezet in V-systeem. Geregeld wordt de plant langs de touwen ingedraaid en worden zijscheuten verwijderd. Via OCAP of de rookgasreiniger van de WKK worden de planten van extra CO2 voorzien. Dit is nodig voor een optimale fotosynthese van de plant. De planten groeien ongeveer 8 cm per week, zodat ze aan het einde van de cyclus zo’n 4 meter groot zijn.

Zowel boven in de kas als tegen de gevels bevindt zich schermdoek. In de winter functioneert het doek als isolatie tegen de kou en in de zomer wordt het gebruikt om verbranding van de paprika’s door de zon tegen te gaan.