Oogst

In januari komen de eerste vruchtjes aan de plant. Na 4-5 weken zijn de paprika’s volgroeid maar nog groen. Het duurt nog 3-4 weken voordat ze geheel oranje zijn gekleurd.

De eerste oogst vindt meestal half maart plaats en gaat door tot november. Iedere week worden de oogstbare paprika’s van de plant gesneden. In een seizoen kan er per plant ongeveer 14 kilo paprika’s worden geoogst.

Met een mesje worden de oranje paprika’s op hun natuurlijke breukvlak van de plant afgesneden en in een oogstcontainer verzameld. Wanneer de oogstcontainer vol is wordt deze op het middenpad gewogen en met behulp van een elektrische takel geleegd in een grote container. Deze containers worden met een elektrokar naar de sorteerloods gebracht.