Energie

We zijn niet alleen producent van paprika’s, maar ook van energie. Op zowel de Broekpolderlaan als de Gasthuiswei staan warmtekrachtkoppelingen (WKK). Deze installaties verbruiken aardgas en produceren warmte, energie en CO2. Hierdoor komt het rendement van de WKK uit op 94%.

klik voor grote fotoDe warmte die overdag wordt geproduceerd, wordt in koudere periodes zoals ’s nachts gebruikt om de kas te verwarmen.
Indien de warmte niet nodig is, wordt deze opgeslagen in een warmteopslagtank.

De geproduceerde energie wordt verkocht en via het elektriciteitsnet teruggeleverd aan Westland Energie.

De rookgassen van de WKK gaan door een rookgasreiniger, waardoor er schone CO2 overblijft. Deze CO2 wordt gebruikt in de kassen voor een optimale fotosynthese van de plant.

In de kassen met een WKK zonder rookgasreiniger, wordt er extra CO2 toegediend via OCAP (CO2 van Shell uit het Botlek gebied).

Binnenkort starten we een nieuw bedrijf:

Nature's Heat

Schone en duurzame energie uit de aardbodem!